Pomiary promieniowania

Laboratorium Ex-Polon Wojciech Kwieciński oferuje Państwu szeroki asortyment usług związanych z ochroną radiologiczną, w tym systemy dosymetrii osobistej oraz środowiskowej wymagane przez Sanepid dla gabinetów RTG.

Dozymetria osobista i środowiskowa

Obowiązek kontroli dozymetrycznej osób pracujących ze źródłami promieniowania jonizującego (np. lampami RTG) wynika wprost z przepisów ustawy Prawo atomowe. W zależności od treści zezwolenia na działalność (wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego lub Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki) rozróżnia się obowiązek osobistej lub środowiskowej kontroli dozymetrycznej.

Akredytowane laboratorium dozymetryczne Ex-Polon oferuje systemy dozymetrii pasywnej w nowoczesnej technologii fotoluminescencji (OSL) amerykańskiej firmy Landauer. Kasetka z dozymetrem (dawkomierzem), noszona przez osobę narażoną na promieniowanie jonizujące, jest odczytywana w siedzibie Laboratorium, zazwyczaj w cyklu kwartalnym.

Nasza oferta

Oferujemy Państwu dozymetry typu InLight renomowanej amerykańskiej firmy Landauer bazujące na nowoczesnej technologii fotoluminescencji (ang. Optically Stimulated Luminescence, OSL).

Dozymetria indywidualna

Dozymetr (dawkomierz) noszony na piersi lub dłoni służący do pomiaru indywidualnych równoważników dawki Hp(10) lub Hp(0,07)

Dozymetria środowiskowa

Dozymetr (dawkomierz) umieszczony np. na ścianie służący do pomiaru przestrzennego równoważnika dawki H*(10)

Oferujemy także

Szkolenia z ochrony radiologicznej i wiele innych